Решения НАК НИ ТГУ

Решения Научно-аттестационного комитета

Рекомендации Президиума НАК 06.03.2024 Решение НАК НИ ТГУ 06.09.2022 Решение Президиума НАК НИ ТГУ 07.07.2022 Решение НАК НИ ТГУ 21.06.2022 Решение НАК НИ ТГУ 29.04.2022 Рекомендации Президиума НАК 05.04.2022 Решение НАК НИ ТГУ 24.03.2022 Решение НАК НИ ТГУ 24.02.2022Решение НАК НИ ТГУ 18.01.2022Решение НАК НИ ТГУ 15.12.2021Решение НАК НИ ТГУ 11.11.2021Решение НАК НИ ТГУ 30.09.2021Решение НАК НИ ТГУ 07.07.2021Решение НАК НИ ТГУ 23.06.2021Решение НАК НИ ТГУ 20.05.2021Решение НАК НИ ТГУ 22.04.2021Решение НАК НИ ТГУ 10.03.2021Решение НАК НИ ТГУ 28.01.2021Решение НАК НИ ТГУ 19.01.2021Решение НАК НИ ТГУ 10.12.2020Решение НАК НИ ТГУ 01.10.2020Решение НАК НИ ТГУ 26.06.2020Решение НАК НИ ТГУ 02.06.2020Решение НАК НИ ТГУ 15.05.2020Решение НАК НИ ТГУ 28.04.2020Решение НАК НИ ТГУ 12.03.2020Решение НАК НИ ТГУ от 10.12.2019Решение НАК НИ ТГУ от 12.11.2019Решение НАК НИ ТГУ от 17.09.2019

Решения рабочих групп

Решение рабочей группы от 27.11.2019 Решение рабочей группы от 15.11.2019